ఫ్యాక్టరీ టూర్

అధునాతన ఉత్పత్తి లైన్

అధునాతన_ఉత్పత్తి_లైన్ (1)_副本

కోత

అధునాతన_ఉత్పత్తి_లైన్ (2)_副本

రోల్ చేయండి

అధునాతన_ఉత్పత్తి_లైన్ (3)_副本

టేప్ చుట్టు

అధునాతన_ఉత్పత్తి_లైన్ (4)_副本

కాల్చండి

అధునాతన_ఉత్పత్తి_లైన్ (5)_副本

డీమోల్డింగ్

అధునాతన_ఉత్పత్తి_లైన్ (6)_副本

ఆటోమేటిక్ కట్టింగ్

అధునాతన_ఉత్పత్తి_లైన్ (7)_副本

పెయింట్

అధునాతన_ఉత్పత్తి_లైన్ (8)_副本

ప్యాక్ చేసి పంపించారు

హై-టెక్ ఉత్పత్తి సామగ్రి

అధునాతన_ఉత్పత్తి_లైన్ (1)_副本

ఆటోమేటిక్ కట్టింగ్ మెషిన్

చిత్రం1

10 మీటర్ల రోలింగ్ యంత్రం

చిత్రం2
అధునాతన_ఉత్పత్తి_లైన్ (3)_副本

వైండింగ్ యంత్రం

అధునాతన_ఉత్పత్తి_లైన్ (4)_副本

పన్నెండు మీటర్ల క్యూరింగ్ ఓవెన్

అధునాతన_ఉత్పత్తి_లైన్ (6)_副本

ఆటోమేటిక్ పైప్ కట్టింగ్ మెషిన్

చిత్రం 5

వివిధ రకాల ఉక్కు అచ్చులు

వర్క్‌షాప్

img1
img2

వర్క్‌షాప్ ఒకటి

img3
img4
img5

వర్క్‌షాప్ రెండు

img6
img7
అధునాతన_ఉత్పత్తి_లైన్ (8)_副本

వర్క్‌షాప్ మూడు